AutoCAD® Architecture je verzija AutoCad softvera za arhitekte. Kreira građevinske projekte i dokumentaciju efikasnije koristeći namjenski izrađene alate za arhitekte. Automatizira izradu teških zadataka i pomaže u smanjenju broja grešaka. Sa poznatim AutoCAD metodama rada i intuitivnim korisničkim okruženjem, softver nudi trenutnu produktivnost uz mogućnost da naučite dodatne opcije, vlastitim tempom rada. Vodeći format u industriji - DWG™ datoteka, pomaže da projektanti i inženjeri lakše komuniciraju sa proširenim projektnim timovima. Pomaže u bržem pregledu i odobravanju projekta koristeći integrirane alate za kreiranje kontekstualnih projektnih vizualizacija zbog jasnije komunikacije sa klijentima.


  • Napredno korisničko sučelje — Za optimiziranu organizaciju radne površine, veći prozor za crtanje i brži pristup alatima i naredbama.
  • Detalji — Zbirka detaljnih komponenti i moćnih alata za bilježenje ključnih podataka.
  • Zidovi, vrata i prozori— Crtajte i dokumentirajte korištenjem zidova, vrata i prozora.
  • Prostori— Automatski označava Vaš crtež, zajedno sa zonama prostorija.
  • Presjeci i visine— Generira 2D presjeke i visine direktno iz Vaših tlocrta.
  • Izrada sastavnice— Lako prilagođavanje izgleda stilova sastavnice.
  • Kotiranje— Kotiranje bilo kojeg zida i svih njegovih komponenti.
  • Integrirano vizualiziranje— potpuno integrirana mogućnost izrade vizualizacije projekta.
Whitney Architects, Inc.

AutoCAD Architecture makes it easier for all project team members to work together. It’s much more intuitive and less tedious [than our old CAD application]. Our drawings are much better now, not only because the quality control process is easier, but also because the interface with all of our consultants and clients is easier and more exact. As a result, we save time on projects—and make more profit.

Stephen Bures
AIA President Whitney Architects, Inc.