AutoCAD® Architecture je verzija AutoCad softvera za arhitekte. Kreira građevinske projekte i dokumentaciju efikasnije koristeći namjenski izrađene alate za arhitekte. Automatizira izradu teških zadataka i pomaže u smanjenju broja grešaka. Sa poznatim AutoCAD metodama rada i intuitivnim korisničkim okruženjem, softver nudi trenutnu produktivnost uz mogućnost da naučite dodatne opcije, vlastitim tempom rada. Vodeći format u industriji - DWG™ datoteka, pomaže da projektanti i inženjeri lakše komuniciraju sa proširenim projektnim timovima. Pomaže u bržem pregledu i odobravanju projekta koristeći integrirane alate za kreiranje kontekstualnih projektnih vizualizacija zbog jasnije komunikacije sa klijentima.


  • Napredno korisničko sučelje — Za optimiziranu organizaciju radne površine, veći prozor za crtanje i brži pristup alatima i naredbama.
  • Detalji — Zbirka detaljnih komponenti i moćnih alata za bilježenje ključnih podataka.
  • Zidovi, vrata i prozori— Crtajte i dokumentirajte korištenjem zidova, vrata i prozora.
  • Prostori— Automatski označava Vaš crtež, zajedno sa zonama prostorija.
  • Presjeci i visine— Generira 2D presjeke i visine direktno iz Vaših tlocrta.
  • Izrada sastavnice— Lako prilagođavanje izgleda stilova sastavnice.
  • Kotiranje— Kotiranje bilo kojeg zida i svih njegovih komponenti.
  • Integrirano vizualiziranje— potpuno integrirana mogućnost izrade vizualizacije projekta.
Mercedes Homes

AutoCAD Architecture has enabled us to reduce the time it takes us to go from conceptual design to a complete set of construction documents by 30 percent.

Tim Frost
Vice President of Product Development Mercedes Homes