AutoCAD® Civil 3D® softver je Building Information Modeling (BIM) rješenje za projektiranje objekata niskogradnje i izradu tehničke dokumentacije. Ostanite koordinirani i istražujte sve opcije projekta, analizirajte učinak projekta i napravite konzistentnu , kvalitetnu dokumentaciju, a sve u okviru poznatog radnog okruženja programa AutoCAD ®. Nove i unaprijeđene funkcije programa AutoCAD ® Civil 3D ® omogućavaju građevinskim inženjerima, tehničkim crtačima, projektantima i tehničarima koji se bave projektiranjem prometnica, prostornim planiranjem i uređenjem vodnih resursa da rade puno efikasnije. AutoCAD Civil 3D sadrži unaprijeđene alate za određivanje trase i koji omogućavaju uvođenje i primjenu standarda u projektiranju u okviru čitavog projektnog tima. Poboljšani alati za rad sa elementima koridora ubrzavaju uređivanje koridora, a poboljšanja za uvoz podataka pomažu Vam da se pojednostavi stvaranje inteligentnih objekata. Ostanite koordinirani i istražujte mogućnosti dok projektirate, analizirajte učinak projekta i isporučite konzistentnu, kvalitetniju dokumentaciju, a sve u okviru poznatog radnog okruženje programa AutoCAD ®.
  • Projektiranje na bazi 3D modela
  • Alati za projektiranje
  • Geoprostorne funkcionalnosti
  • Hidrologija i hidraulika
  • Optimizacija korištenja materijala
  • Vizualizacija